bchange business link oferta

S bChange získá váš startup přístup k nejmodernějším korporátním nástrojům – infrastruktuře, zkušenostem a kontaktům. Vaše nápady dostanou šanci na uplatnění v největších podnicích a získáte podporu v rámci akceleračního programu.

bChange chrání rovněž vaše zájmy – uplatnění v rámci korporací probíhá s plným zachováním vašich práv k vytvořeným řešením.

S bChange vám zaručujeme:

  • odborné zkušenosti a znalosti přibližující váš startup korporátním klientům
  • „lekkie“ (lean), transparentní a hloubkové (depth-first) nástroje pro váš startup a korporaci, které přinášejí měřitelný prospěch pro obě strany (win-win)
  • největší šance na úspěšné zavedení vašeho nápadu – aplikujeme výlučně praktická a prověřená řešení
bchange business link

S bChange můžete počítat se spoluprací s významnými kapitálovými fondy typu venture kapitál (AIP Seed Capital, bValue), technologickými a vědeckými institucemi a nejlepšími firmami, mentory a odborníky v daném oboru.

bChange spolupracuje s více než 20 partnerskými korporacemi. Mezi ně patří například podniky jako Skanska, Citi Handlowy, T-Mobile, PKP, Orlen, Audi, Fond Nutrica