POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ A VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES V BUSINESS.LINK

Tato politika určuje zásady archivování a přístupu k informacím na zařízeních uživatelů (dále pouze „uživatel“) internetových stránek (dále pouze „servis“) pomocí souborů cookies, sloužících k realizaci možnosti prohlížení servisu, jehož operátorem je business.link sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, adresa: al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Varšava, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeného v rámci Státního soudního rejstříku Obvodním soudem pro hl. město Varšavu ve Varšavě, XII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku (KRS), pod číslem KRS 000639225, DIČ: 5252678508 (dále pouze „společnost“).

 • Soubory cookies (tzv. „sušenky“) představují informační data – zejména textové soubory a náš servis je umísťuje při každé návštěvě v koncovém zařízení uživatele, což umožňuje našim internetovým stránkám zapamatování počítače nebo zařízení uživatele a slouží k realizaci několika cílů.
 • Subjektem, který umísťuje na koncovém zařízení uživatele servisu soubory cookies a který k nim získává přístup, je společnost.
 • Server servisu automaticky registruje informace zasílané prohlížečem uživatele v době zobrazení stránky. Protokoly serveru mohou obsahovat takové informace, jako je síťový požadavek, adresa IP, typ a jazyk prohlížeče, datum a hodina odeslání požadavku. Tyto informace umožňují zvyšovat kvalitu služeb společnosti díky identifikaci a archivování preferencí uživatele a dále sledování trendů, např. způsobů prohledávání internetových stránek společnosti.
 • Přestože většina internetových prohlížečů automaticky umožňuje používání souborů cookies na počítači, může uživatel zabránit stahování souborů cookies a zůstat anonymní. V takovém případě je však nutné si uvědomit, že v případě nesouhlasu s použitím souborů cookies uživatel nebude moci plně využívat všechny funkce servisu.
 • Za účelem konfigurace možností svého zařízení v oblasti souhlasu s ukládáním souborů cookies a určení rozsahu ukládání cookies může uživatel provést změny nastavení využívaného internetového prohlížeče (ve většině případů se tato volba nachází v Nástrojích nebo v menu Preference prohlížeče).
 • Servis informuje, že pokud uživatel neprovede změnu nastavení v oblasti cookies, znamená to, že se budou ukládat v koncovém zařízení uživatele. V takovém případě mohou stránky ukládat informace v koncovém zařízení uživatele a získávat přístup k těmto informacím.
 • Informace o řízení souborů cookies v jednotlivých prohlížečích lze najít na stránkách věnovaných jednotlivým prohlížečům:
 1. Firefox
 2. Internet Explorer
 3. Chrome
 4. Opera
 5. Safari
 • Další informace o řízení souborů cookies jsou uvedené na takových stránkách, jako je např. www.allaboutcookies.org.
 • Na internetových stránkách Společnosti se využívají následující druhy souborů cookies:

ČINNOST

CHARAKTERISTIKA

TYP

Zajištění výkonnosti prostřednictvím…

§  kompatibilita (např. identifikace typu prohlížeče);

§  optimalizace (např. měření času stahování obsahu servisu);

Dočasné -> ve chvíli zavření prohlížeče jsou cookies odstraněné

Zvýšení bezpečnosti

§  prověření, zda je zařízení uživatele bezpečně přihlášené po celou dobu trvání jeho návštěvy na servisu;

Dočasné -> ve chvíli zavření prohlížeče jsou cookies odstraněné

Zapamatování preferencí

§  zlepšení činnosti servisu, např. prostřednictvím personalizace obsahu, uvítání nebo zapamatování zvoleného jazyka;

Dočasné -> ve chvíli zavření prohlížeče jsou cookies odstraněné

Analýza způsobu využívání servisu

§  shromažďování statistik se týká např. celkového počtu návštěv na zobrazení a vstup do servisu;

Trvalé -> odstraňované po delší absenci návštěv na servisu

Zpětné informace od uživatelů servisu

§  nezobrazování oznámení jednorázového charakteru po přechodu uživatele na další podstránku servisu;

§  nezobrazování cyklických oznámení po definovanou dobu;

Dočasné -> ve chvíli zavření prohlížeče jsou cookies odstraněné

Trvalé -> odstraňované po delší absenci návštěv na servisu

Widgety

§  sdílení obsahu servisu na sociálních platformách;

§  zaznamenávání interakcí uživatelů na servisu (např. pomocí počítadla počtu poskytnutí).

Trvalé -> odstraňované po delší absenci návštěv na servisu

 

 • Soubory cookies ukládané v koncovém zařízení uživatele servisu mohou využívat rovněž třetí strany za účelem nabízení dalších funkcí uživatelům. Využívání výše uvedených nástrojů nebo widgetů může vyvolávat hromadění souborů cookies na zařízeních uživatelů, aby se zjednodušilo využívání těchto servisů a zajistilo správné zobrazení interakce uživatelů na našich stránkách.
 • Soubory cookies samy o sobě neobsahují informace o e-mailové adrese uživatele a jeho osobních údajích. Analytické zprávy, jež využívá společnost, mohou obsahovat jiné identifikátory, např. IP adresy, které se využívají za účelem stanovení počtu unikátních uživatelů servisu a trendů, např. podle místa původu, nejde o určení totožnosti uživatele.
 • Výjimkou ze zásad prezentovaných ve výše uvedeném bodu je využívání formuláře, např. kontaktního, tj. jeho vyplnění a odeslání. V takových případech veškeré osobní údaje, jež jsou ve formulářích uvedené, poskytují samotné osoby, kterých se údaje týkají. V dané situaci, pokud nám uživatel servisu poskytne informace o svých osobních údajích, např. adresu, e-mailovou adresu, čísla telefonu a faxu, demografické údaje a jiná identifikační data, potom se tyto informace nebudou poskytovat (pro společné využití, k prodeji ani v rámci našich kontaktů) jakékoliv externí organizaci, ledaže k tomu budeme předem oprávněni uživatelem nebo bude naše povinnost zveřejnění těchto údajů vyplývat z platných právních předpisů.
 • Uživatel má kdykoliv právo nahlížet do osobních údajů, které společnost zpracovává, opravovat je a odvolávat vydaný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Administrátorem osobních údajů poskytovaných uživatelem v rámci servisu je společnost.
 • Servis využívá nástroje Google Analytics. Více informací o samotných nástrojích lze najít na adrese: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Aby uživatelé využívající internetové stránky získali více kontroly nad údaji shromažďovanými pomocí nástrojů Google Analytics, zpracoval Google doplněk k prohlížeči blokující Google Analytics. Je však třeba zdůraznit, že tento widget neblokuje přenos dat na samotnou internetovou stránku nebo pro jiné síťové analytické služby.
 • V případě změny platné politiky cookies budou ve výše uvedených ustanoveních provedeny příslušné modifikace.