Politika ochrany soukromí a využívání souborů cookies

Tato politika určuje zásady archivování a přístupu k informacím na zařízeních uživatelů (dále pouze „uživatel“) internetových stránek (dále pouze „servis“) pomocí souborů cookies, sloužících k realizaci možnosti prohlížení servisu, jehož operátorem je business.link sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, adresa: al. Solidarności 173, 00-877 Varšava, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeného v rámci Státního soudního rejstříku Obvodním soudem pro hl. město Varšavu ve Varšavě, XII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku (KRS), pod číslem KRS 000639225, DIČ: 5252678508 (dále pouze „společnost“).

  • Soubory cookies představují informační data – zejména textové soubory a náš servis je umísťuje při každé návštěvě v koncovém zařízení uživatele, což umožňuje našim internetovým stránkám zapamatování počítače nebo zařízení uživatele a slouží k realizaci několika cílů.
  • Subjektem, který umísťuje na koncovém zařízení uživatele servisu soubory cookies a který k nim získává přístup, je společnost.
  • Server servisu automaticky registruje informace zasílané prohlížečem uživatele v době zobrazení stránky. Protokoly serveru mohou obsahovat takové informace, jako je síťový požadavek, adresa IP, typ a jazyk prohlížeče, datum a hodina odeslání požadavku. Tyto informace umožňují zvyšovat kvalitu služeb společnosti díky identifikaci a archivování preferencí uživatele a dále sledování trendů, např. způsobů prohledávání internetových stránek společnosti.
  • Přestože většina internetových prohlížečů automaticky umožňuje používání souborů cookies na počítači, může uživatel zabránit stahování souborů cookies a zůstat anonymní. V takovém případě je však nutné si uvědomit, že v případě nesouhlasu s použitím souborů cookies uživatel nebude moci plně využívat všechny funkce servisu.
  • Za účelem konfigurace možností svého zařízení v oblasti souhlasu s ukládáním souborů cookies a určení rozsahu ukládání cookies může uživatel provést změny nastavení využívaného internetového prohlížeče (ve většině případů se tato volba nachází v Nástrojích nebo v menu Preference prohlížeče).
  • Servis informuje, že pokud uživatel neprovede změnu nastavení v oblasti cookies, znamená to, že se budou ukládat v koncovém zařízení uživatele. V takovém případě mohou stránky ukládat informace v koncovém zařízení uživatele a získávat přístup k těmto informacím.