Udogodnienia

 • profesionální tým zákaznického servisu

 • flexibilní podmínky pronájmu s výpovědní lhůtou jeden měsíc

 • přístup 24/7

 • plně vybavená kuchyň s vodou, čajem a skvělou kávou

 • plně vybavené konferenční místnosti a místnosti pro workshopy

 • Wi-Fi s rychlostí nejméně 1 Gbit za sekundu

 • úklidové služby

 • interní akce organizované pro komunitu Business Link

 • pevné pracovní místo s vlastní skříňkou

 • profesionální tým zákaznického servisu

 • flexibilní podmínky pronájmu s výpovědní lhůtou jeden měsíc

 • přístup 24/7

 • plně vybavená kuchyň s vodou, čajem a skvělou kávou

 • plně vybavené konferenční místnosti a místnosti pro workshopy

 • Wi-Fi s rychlostí nejméně 1 Gbit za sekundu

 • úklidové služby

 • interní akce organizované pro komunitu Business Link

Výhody

 • plně vybavené konferenční místnosti a místnosti pro workshopy

 • flipchart a fixy

 • multimediální obrazovka

 • profesionální tým zákaznického servisu

 • voda a káva

 • Wi-Fi s rychlostí nejméně 1 Gbit za sekundu

 • flexibilní možnosti rezervace prostřednictvím aplikace Business Link