w liczbach

5 lokalizacji
37 sal
spotkań
724 prywatnych
biur
3229 stanowisk
pracy
20500 m2 powierzchni